top of page
紅不讓129.jpg

淺墨

Apr,2023

灰不只一種,可以是優雅的珍珠灰,也可以是深邃的炭灰;在簡約之中 賦予不同層次,空間以低彩度的灰調作為鋪敘,營造都市裡靜謐的現代住宅,調和了沉靜理性氛圍,形塑居家歸屬感。

位置 | 青埔
坪數 |
17
屋況|新成屋

紅不讓096.jpg
紅不讓099.jpg
紅不讓098.jpg
紅不讓121.jpg
紅不讓101.jpg
紅不讓129.jpg
bottom of page