top of page
網頁檔-23.jpg
1712905979379.jpg

晞畔 | 週穗Villa

Dec,2023

晨靄徘迴稻浪水畔間,輕輕踩著時間的縫隙,悄悄留下駐足的痕跡;從習慣的喧囂中抽離,在寂靜的空間感受純粹與自然的包裹,不慌不忙地填滿生活每一幀。

位置 | 宜蘭
空間性質 | 民宿

25.jpg
26.jpg
30.jpg
27.jpg
24.jpg
21.jpg
19.jpg
08.jpg
03.jpg
13.jpg
09.jpg
10.jpg
18.jpg
17.jpg
16.jpg
12.jpg
11.jpg
02.jpg
05.jpg
07.jpg
04.jpg
06.jpg
bottom of page