top of page
DSC00985.jpg

中壢 C宅  

Aug,2019

年輕機師業主的宅
因為職務的關係
行李箱是相當常用的物品
除了量身訂作的登機箱櫃
無印宅的方格櫃收納
提升空間中的溫潤感
也成為居家機能重點

位置 | 桃園
坪數 | 28坪
屋齡|新成屋

(gif)1.gif
DSC01237.jpg
DSC00873.jpg
(gif)3.gif
(gif)6.gif
DSC00927.jpg
(gif)5.gif
DSC00989.jpg
DSC01105.jpg
DSC01085.jpg
DSC01072.jpg
DSC01037.jpg
bottom of page